माणूस म्हणून संपण्याचा नेमका काळ कोणता?

कुणीच लपवत नव्हतं, हे उघडं नागडं देह
कुणालाच माहीत नव्हतं काही
कुठलं गुप्त, कुठलं जगजाहीर अंग
कुणालाच माहीत नव्हते लज्जेचे मापदंड

केवळ शारीरिक भुकेचे नव्हते कुणीच भुकेले
नजरेलाही तेव्हा नव्हती चटक कसलीच
हातही जात नव्हते नेमक्या अमूक ठिकाणी
कानही ऐकत नव्हते वासनांध गाणे

कुणीच जात नव्हते निसर्गाच्या विरोधात
बळजबरीचा गंधही नव्हता कुठल्या स्पर्शात
मुक्त होते, मर्यादित किंवा आणखी कसे
जे होते ते दोन्ही पाखरांच्या संमतीने.

मग हा विकृतीचा खेळ नेमका सुरु कधी झाला?
माणूस म्हणून संपण्याचा नेमका काळ कोणता?

....
नामदेव अंजना

No comments

Powered by Blogger.