प्रिय मित्रा लहू...लहू मित्रा, गावातल्या लोकांचे चप्पल-बूट शिवलेस, शेळ्या सांभाळल्यास, हॉटेलमध्ये भांडी धुतलीस, एसटीडीवर काम केलेस, विटभट्टीवर बालकामगार म्हणून राबलास, पेपर लाईन टाकलीस, लोकांच्या शेतात ऊस, गहू, कापूस खुरपलास... आणि त्याचवेळी शिक्षण घेतलेस. नुसते शिक्षण घेतले नाहीस, तर बीएड, डीएड, एमए आणि सेट नेट... अशा एकास एक सर करणाऱ्या पदव्या मिळवल्यास.

H.S.C. D.Ed. B.A. B.Ed, CTET, TET, M.A. SET, NET in History, M.A. SET, NET-JRF in Pol. Sci., M.A. Economic, M.A. English - पदव्यांचा पाढा वाचूनच थकायला होतं रे. किती शिकलास आणि अजूनही शिकतोयेस!

जिवलग मित्र लहू कांबळे याच्या शिक्षणाचा आणि संघर्षाचा हा प्रवास. या खडतर प्रवासातून इतरांना शिकण्याची प्रेरणा मिळतेच. मात्र त्याहीपुढे जात, जगण्याची उमेद मिळते. निराशेच्या अंधारात धडपडत असताना, लहूचा प्रवास आठवून सकारात्मकता मिळते.

लहू मित्रा, तू तुझ्या हस्ताक्षराइतका सुंदर मनाचा आहेस. तू मित्र असणे, ही खूप मोठी गोष्ट आहे.

हॉस्टेलमध्ये नुसत्या भातावर दिवस ढकलले असशील, पण जगण्याच्या व्यवहारात तू कधीच उपाशी असल्याचे दाखवले नाहीस. प्रत्येक गोष्टीत आनंद, सकारात्मकता आणि नम्रता मिसळत आहेस. खरंच तुझ्या शिकण्याचा अन् शिकवण्याचा उगम शोधायला हवा, तिथेच असेल तुझ्या संघर्षाचे खरे मूळ आणि तिथेच सापडेल शिक्षणाच्या भूकेचे खरे बीज.

खूप शिकत रहा. शिकवता शिकवता शिकत राहा. शिकणे हेच भविष्यातील समस्यांवर उपाय असल्याचे तूच म्हणतोस. लहू, बाबासाहेबांना यापेक्षा मोठी आदरांजली काय असू शकते? बाबासाहेब आज असते, तर तुझा त्यांना नक्कीच अभिमान वाटला असता.

वाढदिवस केवळ निमित्त मित्रा. शुभेच्छा कायमच तुझ्यासोबत असतील. सुखी राहा वगैरे म्हणणार नाही. कारण ते आयुष्य तुला मानवणारे नाही. तू ज्ञानाचा यात्री आहेस. वाट खडतर आहे. पण मला माहित आहे की, संघर्षाच्या खांद्यावर हात टाकून तू चालतोस. खूप पुढे जा.

No comments

Powered by Blogger.