ही भविष्याची नांदी आहे!

August 10, 2017
जवळपास १९० ते १९५ गावांना फटका बसेल, जर सरदार सरोवराची उंची वाढवली गेली तर. म्हणजे सुमारे ४५ हजार कुटुंब विस्थापित होतील. घराला वितभर भे...
Powered by Blogger.