डेन्जर गांधी

June 17, 2017
गांधी हा प्राणीच डेन्जर होता.  त्याला वगळून पुढे जाताच येत नाही. गांधी मेला नाही.  गांधी मरणारही नाही. मुळात गांधी मर...

शेतकरी संपावर दृष्टीक्षेप

June 07, 2017
लिहावं की नाही आणि लिहावं तर नक्की काय लिहावं, अशा बारीक-सारीक प्रश्नांशी येऊन गेले पाच दिवस थांबतोय. काही मुद्द्यांवर दुमत आहे, तर का...
Powered by Blogger.