पाताळगंगा नव्हे गटारगंगा

July 27, 2014
मध्यंतरी प्रचंड प्रदुषित असलेल्या पाताळगंगा नदीवर अभ्यास करण्याची मला संधी मिळाली. काही कारणास्तव हा अभ्यास मी पूर्ण करु शकलो नाही ...
Powered by Blogger.