एक अनावृत्त पत्र...

February 19, 2013
                            प्रिय स्त्री हिस,       आज मला तुझीच तक्रार तुझ्याकडे करायची आहे. मला तूझा राग आला आहे. मला पडलेल्या अनेक प...
Powered by Blogger.